Energetika

Aktuálne informácie o možnostiach a podmienkach rozvoja lokálnej energetiky, o plynárenstve a využívaní plynárenskej distribučnej siete a o obnoviteľných zdrojoch energie.

Vytlačiť

Únik plynu

Kategória: Prevádzková bezpečnosť

unik-plynu

Pri úniku plynu je dôležité:

  • nepoužívať otvorený oheň (zápalky, zapaľovače, fajčenie),
Vytlačiť

Starostlivosť o odberné plynové zariadenia

Kategória: Prevádzková bezpečnosť

starostlivost-o-odberne-plynove-zariadenia

Odberné plynové zariadenie potrebné udržiavať v zodpovedajúcom technickom stave a vyhnúť sa manipulovaniu s ním.

Vytlačiť

Geotermálna energia v SR

Kategória: Geotermálna energia

geotermalna-energia-v-sr

Geotermálna energia predstavuje značný tepelno-energetický potenciál SR.

Vytlačiť

Plynárenská terminológia

Kategória: Prevádzková bezpečnosť

plynarenstvo-terminologia

Domový plynovod

Domový plynovod je časť odberného plynového zariadenia, ktorá sa začína za HUP a končí sa uzávermi plynových spotrebičov.

Vytlačiť

Riziká nedokonalého spaľovania zemného plynu

Kategória: Prevádzková bezpečnosť

rizika-nedokonaleho-spalovania-zemneho-plynu

Pri správnej manipulácii so zemným plynom a so zariadeniami, ktoré ho využívajú, nevzniká žiadne bezpečnostné riziko.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac