rnstav

Energia z biomasy

Možnosti využívania energie z biomasy v podmienkach obcí a progresívne technológie.

Vytlačiť

Slama

Kategória: Energia z biomasy

slama

Vedľajším produktom z poľnohospodárskej činnosti je suchá slama, ktorá sa čiastočne využíva ako podstielka v živočíšnej výrobe, ale veľké množstvo slamy sa postupne znehodnocuje priamo na poliach.  Vysušená slama pritom obsahuje vysoké množstvo energie.

Vytlačiť

Parný motor

Kategória: Energia z biomasy

parny-motor

Okrem aplikovania kogeneračných jednotiek na báze plynových spaľovacích motorov sa v prevádzkach využívajúcich paru objavujú aj nové možnosti výroby elektriny. Doba prináša renesanciu parného stroja.

Vytlačiť

Drevo

Kategória: Energia z biomasy

drevo

Drevo je organický materiálvyužívaný odpradávna na energetické účely vďaka jeho dostupnosti, dobrej horľavosti a výhrevnosti.

Vytlačiť

Energetické zhodnotenie biomasy v pyrolýznom reaktore

Kategória: Energia z biomasy

energetick-zhodnotenie-biomasy-v-pyrolyznom-reaktore

Z hľadiska možného energetického využitia biomasu môžeme rozdeliť na dve základné skupiny.

Vytlačiť

Živočíšna výroba a bioplyn

Kategória: Energia z biomasy

zivocisna-vyroba-a-bioplyn

Riadená anaeróbna fermentácia organickej hmoty, proces využívaný v bioplynových staniciach, umožňuje pri zachovaní hnojivých účinkov vstupnej suroviny využiť časť energie viazanej v organickej hmote na produkciu bioplynu s obsahom 50 až 75% metánu, ktorý sa ďalej využíva na výrobu tepelnej a elektrickej energie.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac