rnstav

Energia z odpadov

Možnosti využívania energie získanej z odpadov v podmienkach obcí a progresívne technológie.

Vytlačiť

Skládkový plyn - zdroj energie

Kategória: Energia z odpadov

skladkovy-plyn-zdroj-energie

Skládkový plyn (LFG z anglického Landfill Gas) je plyn vznikajúci samovoľne v skládkach anaerobným rozkladom. Vzniká rovnako ako reaktorový bioplyn, teda postupnou premenou biologicky rozložiteľného substrátu pôsobením acidogénnych a metanogénnych baktérií.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac