rnstav

Geotermálna energia

Možnosti využívania geotemálnej energie v podmienkach obcí a progresívne technológie.

Vytlačiť

Geotermálna energia v SR

Kategória: Geotermálna energia

geotermalna-energia-v-sr

Geotermálna energia predstavuje značný tepelno-energetický potenciál SR.

Vytlačiť

Vplyv využívania geotermálnych technológií na životné prostredie

Kategória: Geotermálna energia

vplyv-vyuzivania-geotermalnych-technologii-na-zp

Emisie

Geotermálna energia sa vo všeobecnosti považuje za čistý energetický zdroj s nulovými dôsledkami pre životné prostredie z hľadiska emisií skleníkových plynov. Toto tvrdenie nie je úplne pravdivé, pretože parovodná zmes z geotermálnych zdrojov obsahuje rozpustené plyny, predovšetkým oxid uhličitý CO2, sírovodík H2S, metán CH4 a čpavok NH3.

Vytlačiť

Geotermálna energia a jej využitie

Kategória: Geotermálna energia

geotermalna-energia-a-jej-vyuzitie

Využívanie geotermálnej energie je v súčasnosti jedným z najatraktívnejších obnoviteľných  zdrojov energie. V podstate ide o zhodnotenie „trvalého“ toku geotermálneho tepla z hlbín Zeme, ktorý je nepretržitý prakticky od jej vzniku.

Vytlačiť

Druhy geotermálnych elektrární

Kategória: Geotermálna energia

druhy-geotermalnych-elektrarni

Takmer nevyčerpateľným zdrojom energie je teplo pod povrchom Zeme . Obnovuje sa čiastočne. Zem nepretržite uvoľňuj svoje teplo, pričom teplota zemského obalu stúpa úmerne s rastúcou hĺbkou. Tzv. geotermálny gradient hovorí, že s každým kilometrom sa prostredie pod povrchom zeme otepľuje o 20 - 40 °C.

Vytlačiť

Slovensko a geotermálna energia

Kategória: Geotermálna energia

slovensko-a-geotermalna-energia

Slovenská republika je na geotermálne zdroje relatívne bohatá. Celkový potenciál geotermálnej energie v SR predstavuje cca 5,5 tis. MW výkonu. Evidovaných je 116 geotermálnych vrtov s teplotou v rozmedzí od 18 do 129 °C.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac