rnstav

Iné druhy

Možnosti využívania rôznych druhov energie v podmienkach obcí a progresívne technológie.

Vytlačiť

Uskladnenie elektrickej energie

Kategória: Iné druhy

uskladnovanie-elektrickej-energie

Uskladnenie elektrickej energie umožňuje výrobcom elektrickej energie poslať prebytok vyrobenej el. energie cez sieť elektrických vedení na dočasné uloženie do energetických úložísk.

Vytlačiť

Uskladnenie el. energie - Zotrvačníkové úložisko

Kategória: Iné druhy

uskladnenie-elektrickej-energie-zotrvacnikove-ulozisko

Mechanická zotrvačnosť je základ metódy pre tento typ úložiska energie. Ťažký rotujúci disk je rozbiehaný elektromotorom, ktorý sa správa ako generátor el. energie pri brzdení rozbehnutého disku.

Vytlačiť

Uskladnenie el. energie - Tepelné úložisko

Kategória: Iné druhy

ukladanie-energie-tepelne-ulozisko

Boli urobené konštrukčné návrhy pre použitie roztavenej soli ako úložiska tepelnej energie získanej zo solárnej veže, čo je využiteľné pre výrobu elektrickej energie v zlom počasí a v noci.

Vytlačiť

Uskladnenie el. energie - Vodík

Kategória: Iné druhy

ukladanie-energie-vodik

S vodíkom sa počíta ako s médiom prostredníctvom ktorého je možné vhodne uložiť el. energiu. Vodík sa vytvorí elektrolýzou vody a následne sa uskladní pre neskoršie použitie.

Vytlačiť

Uskladnenie el. energie - Supravodivá magnetická energia

Kategória: Iné druhy

uskladnenie-elektrickej-energie-supravodiva-magneticka-energia

Systém úložísk “supravodivej magnetickej energií” (USME) zabezpečuje uloženie energie v podobe energie magnetického poľa vytvoreného jednosmerným prúdom v supravodivej cievke.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac