rnstav

Vodná energia

Možnosti využívania vodnej energie v podmienkach obcí a progresívne technológie.

Vytlačiť

Malé vodné elektrárne

Kategória: Vodná energia

male-vodne-elektrarne

Ako malé vodné elektrárne (MVE) označujeme elektrárne s inštalovaným výkonom do 10 MW. V normách EÚ sa považuje za MVE taká, ktorej výkon nepresiahne 5 MW.

Vytlačiť

Závitovková turbína

Kategória: Vodná energia

zavitovkova-turbina

Závitovka ako pracovný element (vynález historicky prisudzovaný Archimedovi) našla v novoveku uplatnenie v odvodňovaní poldrov.

Vytlačiť

Vodné koleso

Kategória: Vodná energia

vodne-koleso

Vodné koleso je relatívne najjednoduchší rotačný vodný motor využívajúcí prevažne polohovú mernú energiu vody.

Vytlačiť

Vodný motor

Kategória: Vodná energia

vodny-motor

Vodný motor je točivý mechanický stroj, ktorý premieňa potenciálnu, kinetickú či tlakovú energiu vody na energiu mechanickú.

Vytlačiť

Vodná turbína

Kategória: Vodná energia

vodna-turbina

Prvé vodné turbíny vznikali v snahe vytvoriť taký vodný stroj, ktorý by mal eště lepšie prevádzkové vlastnosti ako v praxi rozšírené vodné kolesá.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac