Vytlačiť

Legislatíva

Kategória: Legislatíva

platna-legislativa-z-oblasti-distribucie-plynu

Platná legislatíva z oblasti distribúcie plynu

Základné činnosti spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., ktorými sú distribúcia plynu a činnosti súvisiace s distribúciou plynu, sú činnosťami regulovanými štátom.

To znamená, že štát prostredníctvom svojej normotvornej a rozhodovacej činnosti ustanovuje rámec a pravidlá na vykonávanie uvedených činností, a tým aj na fungovanie subjektov, ktoré tieto regulované činnosti vykonávajú.

Tu sa dozviete viac...

Vysporiadanie cudzích plynárenských zariadení

Plynárenské zariadenie môže prevádzkovať SPP – distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete len ako vlastník alebo ako nájomca plynárenského zariadenia.

Preto sa musí vysporiadať užívateľský vzťah medzi prevádzkovateľom distribučnej siete a investorom, ktorý zabezpečil výstavbu plynárenského zariadenia.

Tu sa dozviete viac...

Rozhodovanie obcí pri prenesenom výkone štátnej správy

Dôležité informácie o činnostiach spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., ktoré podliehajú rozhodnutiu orgánov pri prenesenom výkone štátnej správy (stavebné úrady, úrady ochrany prírody a pod.) nájdete v nasledujúcom dokumente.

Rozhodovanie obcí pri prenesenom výkone štátnej správy

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac