Vytlačiť

Plánované investičné zámery

 

Vážená pani starostka / primátorka,
Vážený pán primátor / starosta,

spoločnosť SPP-Distribúcia, a.s., ako hlavný prevádzkovateľ plynárenskej distribučnej siete na Slovensku má záujem o priamu a otvorenú komunikáciu so všetkými zainteresovanými stranami, pričom mestá a obce považujeme za jedného z našich najvýznamnejších partnerov.

Pre optimalizáciu rozvoja distribučnej siete je pre nás dôležité poznať investičné zámery investorov, aby sme vedeli zaradiť tieto projekty do rozvoja plynárenskej siete a nastaviť pre nich predpokladané objemy odberu plynu.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o súčinnosť a spoluprácu. Vyplnením krátkeho dotazníka nám pomôžete získať aktuálny prehľad o pripravovaných projektoch a spoločne tak prispejeme k rozvoju infraštruktúry Vašej obce či mesta.


Sem zadajte názov mesta/obce. Tento údaj je povinný.
Sem zadajte meno a priezvisko kontaktnej osoby za mesto/obec. Tento údaj je povinný.
Sem zadajte telefonický kontakt na kontaktnú osobu za mesto/obec. Tento údaj je povinný.
P.č. Názov investičného
zámeru
Charakter projektu
popis projektu
+ základné údaje o stavebných objektoch
Investor zámeru Kontaktná osoba
investora
Telefonický kontakt
na investora
1.
2.
3.
 
refresh
Sem opíšte kód z obrázka - môžete použiť len malé písmená. Tento údaj je povinný.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac