Vytlačiť

Plynárenská terminológia

plynarenstvo-terminologia

Domový plynovod

Domový plynovod je časť odberného plynového zariadenia, ktorá sa začína za HUP a končí sa uzávermi plynových spotrebičov.

Hlavný uzáver plynu

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie prevádzkovateľa siete, ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia (OPZ).

Odberné plynové zariadenie

Odberné plynové zariadenie (OPZ) je zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu, začína sa za hlavným uzáverom a končí sa spotrebičom vrátane jeho príslušenstva. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu.

Plynárenské zariadenie

Plynárenské zariadenie je zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac