Vytlačiť

Únik plynu

unik-plynu

Pri úniku plynu je dôležité:

  • nepoužívať otvorený oheň (zápalky, zapaľovače, fajčenie),
  • vyhnúť sa používaniu elektrických zvončekov, elektrických spotrebičov, telefónov a výťahov,
  • nezapínať, ale ani nevypínať elektrické spotrebiče,
  • nevyťahovať prívodné šnúry k elektrickým spotrebičom zo zásuvky,
  • varovať čo najrýchlejšie ostatných obyvateľov domu a opustiť budovu,
  • čo najrýchlejšie informovať poruchovú službu SPP alebo tiesňovú linku 112 telefónom nachádzajúcim sa mimo domu či miesta úniku.

telefónne číslo poruchovej služby jednotné pre celé územie Slovenskej republiky

0850 111 727

Pri unikaní plynu je potrebné otvoriť všetky dvere a okná, vypnúť plynové spotrebiče a uzavrieť prívod plynu.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac