Vytlačiť

Pripojenie k distribučnej sieti

Kategória: Pripojenie k distribučnej sieti

odporucani-zhotovitelia

Proces pripojenia k distribučnej sieti

Podrobné informácie o procese pripojenia odberného miesta k distribučnej sieti SPP – distribúcia, a.s. pre jednotlivé kategórie zákazníkov nájdete na nasledujúcom odkaze.

Tu sa dozviete viac...

Odporúčaní zhotovitelia

Vykonávať prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom môžu iba oprávnené osoby - zhotovitelia, ktorí majú spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. schválený typový technologický postup.

Na doleuvedenom odkaze nájdete aplikáciu pre vyhľadanie odporúčaných zhotoviteľov, ktorí majú oprávnenie vykonávať práce na plynárenských zariadeniach, ktoré sú majetkom resp. v užívaní SPP - distribúcia, a.s., - t.j. na práce potrebné na prepojenie pripojovacieho plynovodu k existujúcej distribučnej sieti SPP – distribúcia, a.s.

Tu sa dozviete viac...

Letáky k procesu pripojenia

V nasledujúcich letákoch nájdete stručné informácie o procese pripojenia k distribučnej sieti SPP – distribúcia, a.s. pre jednotlivé kategórie zákazníkov.

Pripojenie k distribučnej sieti - Domácnosti

Pripojenie k distribučnej sieti - Maloodber

Pripojenie k distribučnej sieti - Stredo a veľkoodber

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac