Vytlačiť

Užitočné kontakty a informácie

Kategória: Užitočné kontakty a informácie

zakaznicka-linka-pre-pripajanie-k-distribucnej-sieti

Sídlo spoločnosti

SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika
T: +421 2 6262 1111

Poruchová linka

Poruchová linka - plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s. z celého územia Slovenska.

Pohotovostná služba SPP – distribúcia je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne.

Poruchová linka - plyn 0850 111 727

Tu sa dozviete viac...

Zákaznícka linka pre pripájanie k distribučnej sieti

Zákaznícka linka pre pripájanie k distribučnej sieti umožňuje:

  • získať informácie o pripájaní odberných plynových zariadení pre nových zákazníkov
  • získať informácie a asistenciu k žiadostiam o technické zmeny na existujúcom odbernom plynovom zariadení
  • riešiť individuálne otázky zákazníka v procese pripojenia a zmien na existujúcich plynových odberných zariadeniach na  základe jeho špecifických potrieb
  • uzatvárať a finalizovať zmluvy o pripájaní
  • zasielanie vyplnených „Žiadostí“ a návrhov „Zmlúv o pripojenie“ pre jednotlivé kategórie žiadateľov

Zákaznícka linka pre pripájanie k distribučnej sieti   0850 269 269

Zákaznícka linka je v prevádzke každý pracovný deň od 7.30 do 16.00 h.

Ďalšie možnosti kontaktu:

Email: pripajanie(zavinac)distribuciaplynu.sk
Fax: + 421 2 5869 9006

Telefonický hovor je spoplatňovaný cenou miestneho hovoru, tzn. zákazník uhradí poplatok ako za miestny hovor na pevnú linku z ktoréhokoľvek miesta SR. Pri volaní z mobilnej siete je uplatňovaná sadzba príslušného mobilného operátora pre volania do pevnej siete.

Tu sa dozviete viac...

Ďalšie informácie

Pripojenie k distribučnej sieti

Zakresľovanie plynárenských sieti

Územnoplánovacia dokumentácia

Vyjadrenie k stavebnému konaniu

Vytyčovanie plynárenských zariadení

Kalendár výkopových prác

Mapa distribučnej siete

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac