Životné prostredie

Aktuálne informácie z rôznych oblastí životného prostredia so zameraním na kompetencie a záujem komunálnej sféry.

Vytlačiť

Zmeny, ktoré prinesie Program predchádzania vzniku odpadov v roku 2014

Kategória: Odpady

predchadzanie-vzniku-odpadov

Zakážu po igelitových taškách aj jednorazový príbor?

Vytlačiť

Náklady samospráv na separovanie komunálneho odpadu

Kategória: Odpady

naklady-samosprav-na-separovanie-komunalneho-odpadu

Tento príspevok prináša ďalšiu časť výsledkov prieskumu nakladania s komunálnym odpadom v mestách a obciach na Slovensku, ktorý v roku 2012 realizovala Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava.

Vytlačiť

Záujem občanov o separovanie komunálneho odpadu

Kategória: Odpady

separovanie-komunalneho-odpadu

Odpad je súčasťou ľudského života. Vzniká pri všetkých ľudských činnostiach, či už vo výrobnej alebo spotrebiteľskej sfére.

Vytlačiť

Separovanie komunálneho odpadu - realita na Slovensku

Kategória: Odpady

separovanie-ko

Od 1. januára 2010 mali slovenské mestá a obce zákonnú povinnosť zaviesť separovaný zber komunálneho odpadu.

Vytlačiť

Predpoklad splnenia cieľa recyklácie TKO na Slovensku podľa EEA

Kategória: Odpady

predpoklad-splnenia-ciela-recyklacie

Európska environmentálna agentúra (EEA) vydala vo februári 2013 správu o Nakladaní s komunálnym odpadom na Slovensku v ktorej hodnotí súčasný stav a smerovanie odpadového hospodárstva.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac