Vytlačiť

Požiarovosť v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011

Kategória: Mimoriadne udalosti

poziarovost 2012

V medziročnom porovnaní rokov 2011 a 2012 došlo k nárastu počtu výjazdov ako aj k nárastu počtu planých poplachov. Pokles bol v uplynulom roku v porovnaní s rokom 2011 zaznamenaný iba v prípade výjazdov k záchranným, technickým a ekologickým zásahom.

K nárastu došlo aj v prípade priamych škôd na majetku, ale i v prípade uchránených hodnôt. Najväčším požiarom v roku 2012 bol požiar hradu Krásna Hôrka, kde sa škoda na historickej pamiatke vyšplhala až na 8 048 880 € .

 • Najčastejšie horelo medzi 15,00 – 16,00 hodinou.
 • Najčastejšie horí v sobotu a najmenej v pondelok.
 • Hasiči vyrážajú do terénu priemerne každých 15 minút.

Najčastejšie príčiny vzniku požiarov

 • Nedbalosť a neopatrnosť dospelých
 • Vypaľovanie trávy a suchých porastov (oproti roku 2011 nárast o 674 prípadov)
 • Úmysel
 • Prevádzkovo – technické nedostatky
 • Nezistené príčiny
 • Nevyhovujúci stav vykurovacích telies
 • Ďalšie sledované príčiny
 • Deti a choromyseľné osoby

Počet usmrtených osôb pri požiaroch v roku 2012

44 (z toho 2 deti)

Počet zranených osôb pri požiaroch v roku 2012

231

Úmrtie profesionálneho hasiča

1

Úmrtie dobrovoľného hasiča

1

Požiare s najvyššou škodou za rok 2012

10. 3. 2012 - Hrad Krásna Hôrka, Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava

Príčina: deti ponechané bez dozoru rodičov
Škoda: 8 048 880 €

2. 3. 2012 - Skladové priestory bývalého cukrovaru na Cukrovarskej ul. , v Sládkovičove,

okres Galanta
Príčina: úmyselné zapálenie neznámou osobou

Škoda: 1 800 000 €

27. 8.2012 - Hala na triedenie a drvenie odpadu v Zohore, okres Malacky

Príčina: nezistená
Škoda: 1 991 635 €

Hodnota (€)

Nárast oproti roku 2011

Priame škody na majetku 2012

41 301 985

+7 740 855

Uchránené hodnoty2012

309 894 945

+98 288 745

Výjazdy bez zásahu v roku 2012

463

Pri požiaroch v lesoch a lesných porastoch došlo k medziročnému nárastu o takmer 100%. Kým v roku 2011 horelo 259-krát, v roku 2012 to už bolo 510. Škody sa vyšplhali na 792 661 €, čo predstavuje zvýšenie škôd v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2011 o 193% . Najčastejšie horeli lesy a lesné porasty v jarných mesiacoch marec a apríl, čo súvisí tak s vypaľovaním trávy, ako aj s mimoriadne suchým obdobím.

 • Škody spôsobené týmito požiarmi boli vyčíslené na 792 661 €
 • Pri týchto požiaroch boli 3 osoby zranené, jedna osoba bola usmrtená.
 • V porovnaní s tým istým obdobím minulého roku došlo u lesných požiarov k zvýšeniu počtu lesných požiarov o 251 prípadov.
 • Zároveň došlo k zvýšeniu spôsobených priamych škôd v porovnaní s rokom 2011, a to z 409 955 € na už vyššie uvedených 792 661 € v roku 2012, čo predstavuje zvýšenie o 382 706 € (o 193 %)

Počet požiarov

Škody (€)

Najviac horelo v zmiešaných lesných porastoch

221

332 193

Najviac požiarov bolo v mesiaci marec

167

304 888

Najväčšie škody spôsobil oheň v lesoch v apríli

91

383 844

 

Najčastejšie príčiny lesných požiarov v roku 2012

Škody (€)

vypaľovanie trávy a suchých porastov

211 205

zakladanie ohňa v prírode

137 703

spaľovanie odpadu

107 830

Takmer identické príčiny vzniku lesných požiarov, iba v inom poradí, sa opakujú na prvých priečkach aj v predchádzajúcich rokoch 2006 – 2011.

Ako je uvedené vyššie, jednou z príčin vysokej požiarovosti lesov a takmer 100% nárastu v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo aj sucho a s ním súvisiace klimatické zmeny.

Klimatické zmeny

Od marca do novembra 2012 bola priemerná teplota na Slovensku asi o 2,5 °C nad dlhodobým priemerom z obdobia 1951-1980. Je to mimoriadne veľká odchýlka a ide pravdepodobne najteplejšie širšie vegetačné obdobie roka (III-XI) v histórii meteorologických meraní na Slovensku a aj v strednej Európe (od roku 1775). Jar 2012 skončila ako tretia najteplejšia od začiatku meteorologických pozorovaní. Bola veľmi chudobná na zrážky a skončila ako 3. najsuchšia od začiatku pozorovaní.

Úhrny zrážok boli na území Slovenska zrážkovo podnormálne (padali takmer výlučne vo forme prehánok a búrkových lejakov), čo pri teplote vysoko nad dlhodobým priemerom znamenalo výrazné zníženie vlhkosti pôdy a doslova mimoriadne nepriaznivé sucho, ktoré trvalo s výnimkou druhej polovice júla už od marca 2012.

Z uvedeného porovnania je vidieť, že zásadný vplyv na počet lesných požiarov v roku majú priaznivé resp. nepriaznivé klimatické podmienky z hľadiska rizika vzniku lesných požiarov v jarných mesiacoch.


Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac