EIA - Environmental Impact Assessment

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - postupy, legislatíva, prax.

Vytlačiť

EIA – základné pojmy

Kategória: EIA - Environmental Impact Assessment

eia-zakladne-pojmy

Základná terminológia v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Vytlačiť

Doplňujúce informácie k procesu EIA

Kategória: EIA - Environmental Impact Assessment

doplnujuce-informacie-k-eia

Skrátenie termínov posudzovania a úprava niektorých limitov

Na základe desaťročných skúseností s posudzovaním vplyvov na životné prostredie boli upravené niektoré lehoty pre jednotlivé etapy posudzovania a určené tak, aby umožnili seriózne posúdenie bez zbytočných prieťahov.

Vytlačiť

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Kategória: EIA - Environmental Impact Assessment

posudzovanie-vplyvov-na-zivotne-prostredie

EIA (Environmental Impact Assessment) - posudzovanie vplyvov na životné prostredie je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na presadzovanie princípov trvalo udržateľného rozvoja (TUR).

Vytlačiť

EIA – účel a predmet posudzovania

Kategória: EIA - Environmental Impact Assessment

eia-ucel-a-predmet-posudzovania

Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je

Vytlačiť

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a jeho účastníci

Kategória: EIA - Environmental Impact Assessment

proces-posudzovania-vplyvov-na-zivotne-prostredie-a-jeho-ucastnice

Jednotlivé kroky procesu posudzovania sú vzájomne previazané a vstupujú do nich už od počiatočnej fázy všetci účastníci procesu posudzovania, vrátane širokej verejnosti.

Ďalšie články...

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac