Vytlačiť

EK: Poplatky za skládkovanie odpadov sú na Slovensku nízke

Kategória: Odpady

poplatky-za-skladkovanie-odpadov-su-na-slovensku-nizke

Slovensko dostalo odporúčanie Európskej komisie pre zlepšenie zlej situácie v oblasti nakladania s odpadmi. Ako jeden z dôležitých krokov navrhli zvýšiť poplatky za ukladanie odpadov na skládky odpadov.

V spolupráci so samosprávami by sa mal zintenzívniť a zlepšiť separovaný zber komunálnych odpadov.

Postupné znevýhodňovanie skládkovania odpadov a zvýšenie podpory materiálového a energetického využitia komunálnych odpadov by malo nepriaznivú situáciu na Slovensku odstrániť

Európska Komisia chce podporiť členské štáty EÚ v implementácii legislatívy EÚ v oblasti odpadového hospodárstva projektom „Podpora členských štátov pri zlepšovaní odpadového hospodárstva na základe posúdenia nakladania s odpadmi v jednotlivých členských štátoch“.  Agentúra BIPRO, ktorá posudzovala úroveň systémov odpadového hospodárstva v európskej dvadsaťsedmičke, vypracovala odporúčania pre vybraných 10 členských krajín vrátane Slovenska.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR


Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac