Ovzdušie

Ochrana ovzdušia, lokálne zdroje znečistenia a progresívne technológie pre znižovanie emisií škodlivých látok.

Vytlačiť

Znečisťujúce látky po úniku zo zdroja

Kategória: Ovzdušie

znecistujuce-latky-po-uniku-zo-zdrojaZnečisťujúce látky po úniku zo zdroja nezostávajú v ovzduší bez zmeny. Prebiehajú fyzikálne (pohyb a šírenie v priestore, turbulentná difúzia, zmeny koncentrácie riedením a iné) a chemické zmeny.

Vytlačiť

Znečistenie ovzdušia

Kategória: Ovzdušie

znecistenie-ovzdusia

Znečistené ovzdušie je stav atmosféry, keď sú v ovzduší prítomné zložky na kratší alebo dlhší čas nepriaznivo ovplyvňujúce životné prostredie.

Vytlačiť

Príčiny zlej kvality ovzdušia

Kategória: Ovzdušie

priciny-zlej-kvality-ovzdusia

Do ovzdušia sú priemyselnou činnosťou každodenne vypúšťané drobné častice a plyny - všeobecne sa nazývajú znečisťujúce látky.

Vytlačiť

Vplyv poľnohospodárstva na ovzdušie

Kategória: Ovzdušie

vplyv-polnohospodarstva-na-ovzdusie

Poľnohospodárstvo patrí medzi významných znečisťovateľov životného prostredia. Ide hlavne o podiel poľnohospodárstva na emisiách skleníkových plynov,

Vytlačiť

Polutanty

Kategória: Ovzdušie

polutanty

Polutanty sú emitované prvky a zlúčeniny znečisťujúce ovzdušie.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac