Príroda a krajina

Ochrana prírody v podmienkach obecnej samosprávy, tvorba krajiny a ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva.

Vytlačiť

Prevencia a náprava environmentálnych škôd

Kategória: Príroda a krajina

prevencia-a-naprava-environmentalnych-skod

V roku 2007 Slovenská republika transponovala do svojho právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady číslo 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii

Vytlačiť

Poučenie o správnom používaní OOPP pri odstraňovaní inváznych druhov rastlín

Kategória: Príroda a krajina

poucenie-o-spravnom-pouzivani-osobnych-ochrannych-pracovnych-prostriedkov

Poučenie je určené ako pomôcka pre starostov obcí pre zabezpečenie správneho postupu pri prácach na odstraňovaní inváznych druhov rastlín.

Vytlačiť

Ekosystémy a ich fragmentácia

Kategória: Príroda a krajina

ekosystemy-a-ich-fragmentacia

Proces alebo stav rozdeľovania, rozdrobovania prírodných území (pôvodných biotopov) na viacero menších častí za súčasného zmenšovania rozlohy pôvodných biotopov a zväčšovania vzájomnej izolácie vzniknutých areálov sa nazýva fragmentácia.

Vytlačiť

Hluk z dopravy

Kategória: Príroda a krajina

hluk-z-dopravy

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku požaduje vypracovanie hlukových máp a na jej podnet bol prijatý zákon č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí.

Vytlačiť

Invázne druhy rastlín na Slovensku

Kategória: Príroda a krajina

invazne-druhy-rastlin-na-slovensku

Inváznymi druhmi nazývame nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa pôvodne na Slovensku nevyskytovali a boli na naše územie dovezené najčastejšie ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa začali šíriť do okolia výsadby a obsadzovať nové plochy.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac