Voda a rybárstvo

Správa vodných tokov a ich využívanie v podmienkach obcí a rybárstvo v rozsahu kompetencií miestnej samosprávy.

Vytlačiť

Vodné plánovanie

Kategória: Voda a rybárstvo

vodne-planovanie

V roku 2000 vstúpila do platnosti Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/60/ES ustanovujúca rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky (Rámcová smernica o vode - RSV),

Vytlačiť

Eutrofizácia

Kategória: Voda a rybárstvo

eutrofizacia

Eutrofizácia je obohacovanie vody živinami, najmä zlúčeninami dusíka a fosforu, ktoré spôsobuje zvýšený rast rias a vyšších rastlinných foriem,

Vytlačiť

Údržba a správa vodných tokov

Kategória: Voda a rybárstvo

udrzba-a-sprava-vodnych-tokov

Podľa Ústavy SR voda je vlastníctvom štátu. Z toho vyplýva pre štát povinnosť starať sa legislatívne, ekonomicky a organizačne o vodné toky a povodia tak, aby boli uspokojené nároky na pitnú vodu a vodu pre hospodárske potreby.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac