Poradňa

Poradenstvo pre členov Klubu ENPOS v oblastiach energetiky a životného prostredia v rozsahu pôsobenia obcí. Uverejňovanie riešených prípadov a možnosť využívať Fórum pre diskusiu o zaujímavých a dôležitých témach. Elektronické vzdelávanie a testovanie schopností pre členov Klubu ENPOS.

Riešené otázky

Previous Next
  • 1
  • 2
Územný plán obce a NATURA 2000 Aké sú špecifiká procesu obstarávania a schvaľovania územného...
Postup pri nájdení uhynutých zvierat Na pozemkoch v katastri obce boli nájdené telá uhynutých oviec....
Zanechanie nebezpečného odpadu pri búracích prácach Firma vykonávajúca búracie práce na základe búracieho povolenia...
Určenie a využívanie prieskumného územia Obec neparticipuje na vydávaní a schvaľovaní prieskumného...
Zmena a zrušenie chráneného ložiskového územia V extraviláne našej obce sa nachádza vyťažené štrkovisko....
Zápach zo skládky Na obecnú skládku neďaleko obce sme povolili uloženie odpadu...
Vydávanie rybárskych lístkov osobám do 15 rokov Môžeme na obecnom úrade vydať trojročný rybársky lístok osobe,...
Pripojenie odberného miesta Čo je potrebné uhradiť za pripojenie odberného miesta plynu v...

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac