Riešené otázky

Priebežné uverejňovanie riešených prípadov so zachovaním utajenia identifikačných údajov žiadateľov o poradenstvo.

Vytlačiť

Územný plán obce a NATURA 2000

Kategória: Príroda a krajina

priroda-a-krajina

Aké sú špecifiká procesu obstarávania a schvaľovania územného plánu obce, ktorý bude zahŕňať európsky významné lokality?

Vytlačiť

Postup pri nájdení uhynutých zvierat

Kategória: Odpady

odpady

Na pozemkoch v katastri obce boli nájdené telá uhynutých oviec. Ako má obec v tomto prípade postupovať?

Vytlačiť

Určenie a využívanie prieskumného územia

Kategória: Geológia

geologia

Obec neparticipuje na vydávaní a schvaľovaní prieskumného územia. Po takomto rozhodnutí ministerstvo zväčša nekontroluje dianie v dotknutom území.

Vytlačiť

Zanechanie nebezpečného odpadu pri búracích prácach

Kategória: Odpady

odpady

Firma vykonávajúca búracie práce na základe búracieho povolenia rozobrala senník. Po odvoze železnej konštrukcie bol firmou na mieste pôvodnej stavby zanechaný eternit a rovnako neboli odstránené betónové základy – pätky senníka.

Vytlačiť

Zmena a zrušenie chráneného ložiskového územia

Kategória: Geológia

geologia

V extraviláne našej obce sa nachádza vyťažené štrkovisko. Zatiaľ je táto plocha evidovaná ako chránené ložiskové územie.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac