Geológia

Vytlačiť

Určenie a využívanie prieskumného územia

Kategória: Geológia

geologia

Obec neparticipuje na vydávaní a schvaľovaní prieskumného územia. Po takomto rozhodnutí ministerstvo zväčša nekontroluje dianie v dotknutom území.

Vytlačiť

Zmena a zrušenie chráneného ložiskového územia

Kategória: Geológia

geologia

V extraviláne našej obce sa nachádza vyťažené štrkovisko. Zatiaľ je táto plocha evidovaná ako chránené ložiskové územie.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac