Odpady

Vytlačiť

Postup pri nájdení uhynutých zvierat

Kategória: Odpady

odpady

Na pozemkoch v katastri obce boli nájdené telá uhynutých oviec. Ako má obec v tomto prípade postupovať?

Vytlačiť

Zanechanie nebezpečného odpadu pri búracích prácach

Kategória: Odpady

odpady

Firma vykonávajúca búracie práce na základe búracieho povolenia rozobrala senník. Po odvoze železnej konštrukcie bol firmou na mieste pôvodnej stavby zanechaný eternit a rovnako neboli odstránené betónové základy – pätky senníka.

Vytlačiť

Zápach zo skládky

Kategória: Odpady

odpady

Na obecnú skládku neďaleko obce sme povolili uloženie odpadu z priemyselného závodu, ktorý nepríjemne zapácha a obťažuje pri nepriaznivých poveternostných podmienkach občanov našej obce.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac