Vytlačiť
11
apr

O vytriedený odpad samospráv sa chce starať viacero organizácií výrobcov

Kategória: Správy

      O vytriedený odpad z miest a obcí sa chcú starať takmer tri desiatky organizácií.

      Samosprávy sa pre jednu z nich museli rozhodnúť do konca minulého mesiaca, v opačnom prípade im ju určili v žrebovaní na ministerstve životného prostredia. Ide o novinku, ktorú priniesol nový zákon o odpadoch. Ten preniesol zodpovednosť za vytriedený odpad na výrobcov vyhradených výrobkov, ako sú obaly, neobaly, elektrozariadenia a akumulátory.
      Ten, kto chce od júla vykonávať činnosť tzv. Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), musel do konca marca požiadať o udelenie autorizácie. Urobili tak spoločnosti ENVI-PAK, NATUR-PACK, Recyklogroup, NOWAS, SEWA, RECobal, Reccollection System, Envi-rek, Elekos, Slovmas, E-cycling, ZEO, LRS, ENVI-REA, ELT Management Company SK, Čemat, Auto Recycling, združenie, INSA, MACH TRADE, Spoločný baterkový systém, Žos-Eko, Kovohuty, ASEKOL SK, Envibat - Združenie právnických osôb, POWER BATTERY, EKOLAMP Slovakia, Envidom, Elkomin a ECO SYSTEM.
      "Udelenie autorizácie podlieha správnemu konaniu. Ak sa pri kontrole žiadostí vyskytnú nedostatky, konanie bude prerušené do doby doplnenia žiadosti. Po doplnení žiadostí a v prípade, že žiadosť o udelenie autorizácie bude spĺňať všetky požiadavky vyplývajúce zo zákona, ministerstvo danému subjektu udelí autorizáciu," priblížil ďalší postup Juraj Rybanský z odboru komunikácie envirorezortu.
      Najväčší podiel na trhu má mať organizácia ENVI-PAK. Zmluvy o budúcej zmluve, ktoré sú podkladom k autorizácii, podpísala s 1543 obcami a mestami. Jej šéfka Hana Nováková verí, že nový systém pomôže Slovensku splniť európske ciele. "Do roku 2020 by mala SR 50 percent odpadov vytriediť, čo sa týka tých hlavných zložiek, plast, papier, sklo, kovové obaly, čiže SR má jasný cieľ. Ten zvyšok by eventuálne mohol byť skládkovaný, avšak smernice Európske únie hovoria aj o úplnom zákaze skládkovania, takže aj s tým sa bude musieť SR vyrovnať, ako bude ďalej nakladať so zvyškovým komunálnym odpadom," povedala.
      Organizácia zodpovednosti výrobcov má podľa nového zákona zabezpečiť spolu s obcou/mestom a zberovou spoločnosťou systém triedeného zberu tak, aby bolo možné vyzbierať, dotriediť a recyklovať čo najväčšie množstvo komunálnych odpadov z papiera, skla, plastov a kovov. V praxi to bude fungovať tak, že mesto či obec zabezpečia triedený zber pre plasty, papier, kovy a sklo. Výrobcovia sú im povinní uhradiť potrebné náklady prostredníctvom OZV.
      Cieľom zmien je najmä zníženie odpadov smerujúcich na skládky. Na tých končí v súčasnosti väčšina odpadu. Nový systém má pomôcť samosprávam, ako aj motivovať ľudí, aby separovali. Celý systém vychádza z rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorá nie je v Európe ničím novým. Ide o princíp, ktorý je už aj v súčasnosti čiastočne nastavený v smerniciach EÚ. Špecifikom SR je však jeho celoplošné zavedenie.

 

Zdroj: TASR


Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac