Vytlačiť
25
apr

Slováci recyklujú málo, zmeniť to má nový vzdelávací projekt

Kategória: Správy

      Slováci často nevedia, ako zužitkovať odpady či doceniť druhotné suroviny.

      Na skládkach tak podľa mimovládok končí asi 80 percent odpadu. Asi 11 percent sa spaľuje, približne päť percent sa kompostuje a necelých osem percent sa podarí recyklovať. V porovnaní s Nemeckom, ktoré je v tejto oblasti rekordérom, tak Slovensko výrazne zaostáva. Podarí sa tam recyklovať asi 60 percent odpadu.
      Vzťah Slovákov k životnému prostrediu má zmeniť nový celonárodný vzdelávací projekt "Odpad je surovina". "Priblíži, ako sa zbiera, triedi, recykluje a zhodnocuje. Naučí ľudí, ako odpad správne separovať a ktoré jeho druhy sa dajú recyklovať," povedala dnes na tlačovej konferencii v Bratislave Bohumila Tauchmannová, predsedníčka občianskeho združenia Kvalita z našich regiónov.
      Aktivita má zároveň pomôcť napĺňať programové vyhlásenie vlády (PVV) v oblasti trvalo udržateľného rozvoja životného prostredia, poukázať na odvetvie obehového hospodárstva či naplniť záväzky Európskej únie (EÚ). Podľa nich by jej členské štáty mali do roku 2030 recyklovať 70 percent tuhého komunálneho odpadu a 80 percent odpadov z obalov. Ukladanie plastov, papiera, kovov, skla či biologicky rozložiteľného odpadu na skládky má byť od roku 2025 zakázané.
      Projekt je už prezentovaný na bilbordoch či sociálnych sieťach. Taktiež i v súkromnom rádiu, ktoré v rámci témy vymyslelo súťaž s finančnou odmenou. Mimovládka bude spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) aj s rôznymi občianskymi združeniami a sociálnymi skupinami. Na jeseň ho chcú priblížiť i školákom. Viac o projekte sa môžu záujemcovia dozvedieť na stránke www.odpadjesurovina.sk.
      Aktivitu finančne podporila spoločnosť Philip Morris Slovakia, kreatívnym garantom projektu je firma daren&curtis, organizačným garantom zase firma Incoma Slovakia.

 

Zdroj: TASR


Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac