Vytlačiť

LED technológia – svetlo do svetla

Kategória: Osvetlenie

led technolohia svetlo do svetla

LED predstavujú najprogresívnejší svetelný zdroj súčasnosti. Nárast merného výkonu LED v súčasnosti už nad hodnotu 100 lm/W, je asi najlepšou správou pre súčasnú svetelnú techniku.

Luminiscenčné diódy predstavujú v súčasnosti možno najperspektívnejšiu oblasť svetelných zdrojov. Enormný nárast merného výkonu v poslednom období pri zachovaní mimoriadne vysokej životnosti, ako aj veľké výskumno-vývojové pracoviská svetových výrobcov orientovaných na LED technológie dávajú tušiť, že práve tento svetelný zdroj sa stane dominantným pre systémy núdzového, orientačného či automobilového osvetlenia, ale zároveň umožní aj aplikácie v exteriérovom, ale aj interiérovom osvetlení.

Nezanedbateľnou výhodou LED diód je ich dlhá životnosť, presahujúca niekoľko desaťtisíc hodín.


Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac